przyjaźnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przyjaźń -ź•ni; -ź•nie
Towarzy•stwo Przyjaźni Pol•sko-Radziec•kiej Towarzy•stwie Przyjaźni Pol•sko-Radziec•kiej (skrót: TPPR)

Słownik języka polskiego PWN*

przyjazny
1. «żywiący dla kogoś uczucie przyjaźni; też: będący wyrazem takiego uczucia»
2. «sprzyjający komuś, nieprzynoszący szkód»

• przyjaźnie
przyjaźń «bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu; też: życzliwość, serdeczność okazywana komuś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego