przynosić

Słownik języka polskiego PWN*

przynieśćprzynosić
1. «niosąc dostarczyć coś do określonego miejsca»
2. «sprawić, że coś dotarło dokądś»
3. «stać się przyczyną czegoś»
4. «o uczuciach, stanach, zjawiskach: zmusić do pójścia dokądś»
5. «o prasie, publikacjach: podać jakieś informacje, wiadomości, opisy itp.»
6. «o transakcjach, pieniądzach, przedsiębiorstwie itp.: przysporzyć korzyści materialnych lub strat»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego