przyrost naturalny

Słownik języka polskiego PWN

przyrost naturalny «w demografii: nadwyżka liczby urodzin nad liczbą zgonów»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W Polsce te tendencje są jeszcze bardziej niekorzystne: drastycznie maleje przyrost naturalny (za 20 lat może nas być o kilka milionów mniej...
  • ... czym zadecydował przede wszystkim brak szczegółowych materiałów na temat zróżnicowanego przyrostu naturalnego poszczególnych grup ludności ( max u ludności mieszanej, min u białych...
  • ... ani szkoły.
    Cztery powyższe trudności przyczyniają się do poważnego spadku
    przyrostu naturalnego w Polsce. Sytuacja może wydać się alarmująca. Jednak Zofia Milska...

Encyklopedia PWN

demogr. różnica między liczbą urodzeń a zgonów w danym okresie i na danym terytorium, zwykle podawana w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności, wyrażana w ‰.
demogr. przyrost występujący, gdy liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów.
demogr. przyrost występujący, gdy liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.
demogr. syntetyczny miernik wyrażający stosunek przyrostu naturalnego w ciągu roku kalendarzowego do średniej w tymże roku liczby ludności, wyrażony w promilach lub procentach.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego