przytrzymywanie

Słownik języka polskiego PWN*

przytrzymaćprzytrzymywać
1. «trzymając, nie dać komuś się ruszyć lub odejść»
2. «utrzymać kogoś lub coś w jakiejś pozycji»
3. «zatrzymać coś lub kogoś w jakimś miejscu przez pewien czas»
4. «wziąć coś na krótki czas do ręki lub kogoś na ręce, w celu zaopiekowania się, przypilnowania»
5. «zająć coś dla kogoś przez jakiś czas»
przytrzymać sięprzytrzymywać się «uchwycić się czegoś lub kogoś, aby nie upaść»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego