pulchnieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

pulch•nieć -nieje, -nieją; -niał

Słownik języka polskiego PWN

pulchnieć
1. «stawać się pulchnym lub pulchniejszym»
2. «przybierać na wadze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się
    na dawne miejsce.
    Mistrz Horacy rozlewał napój drżącą łyżką,
    pulchniejąc w uśmiechu,
    który spływał aż po najniższe włosy koźlej bródki...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego