quantum sufficit

Wielki słownik ortograficzny PWN

quan•tum sufficit (skrót: q.s.) a. quantum satis

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego