r.n.

Wielki słownik ortograficzny PWN

I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
r.n. (= rodzaj nijaki)

Porady językowe

nie nie z imiesłowami po raz n-ty
15.11.2012
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy zapisać nie z imiesłowem przymiotnikowym w następującym fragmencie zdania: „odwoływanie członków komisji nie(-)przejawiających żadnej aktywności w ciągu 12 miesięcy”.
Z poważaniem,
Halina Chybińska
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
na pewno
27.05.2008
Dzień dobry!
Mam pytanie dotyczące słowa na pewno. Dlaczego zapisujemy je osobno? Jakie jest jego źródło i jak wygląda rekonstrukcja prasłowiańska? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rzemiosło włoskie.
  Najazd Rzymu przez Wandalów miał miejsce w 455
  r. n. e. Zatopione łodzie są nieco młodsze i mogą być świadectwem...
 • ... wypalonym w drzewie napisem. Ś.p. P i o t r N i e c h c i c, żył lat 4...
 • ... oddziału PTL-u.
  Leszek Smoczkiewicz
  Instruktor Wydziału Kultury
  Prez. W.
  R.N. w Rzeszowie


  Zbigniew Wawszczak
  FOLKLOR NA RZESZOWSKIEJ ANTENIE
  Folklor rzeszowski...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego