r.n.

Wielki słownik ortograficzny PWN

I.N.R.I. (= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) a. INRI
r.n. (= rodzaj nijaki)

Porady językowe

nie nie z imiesłowami po raz n-ty
15.11.2012
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy zapisać nie z imiesłowem przymiotnikowym w następującym fragmencie zdania: „odwoływanie członków komisji nie(-)przejawiających żadnej aktywności w ciągu 12 miesięcy”.
Z poważaniem,
Halina Chybińska
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
na pewno
27.05.2008
Dzień dobry!
Mam pytanie dotyczące słowa na pewno. Dlaczego zapisujemy je osobno? Jakie jest jego źródło i jak wygląda rekonstrukcja prasłowiańska? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rzemiosło włoskie.
  Najazd Rzymu przez Wandalów miał miejsce w 455
  r. n. e. Zatopione łodzie są nieco młodsze i mogą być świadectwem...
 • ... wypalonym w drzewie napisem. Ś.p. P i o t r N i e c h c i c, żył lat 4...
 • ... oddziału PTL-u.
  Leszek Smoczkiewicz
  Instruktor Wydziału Kultury
  Prez. W.
  R.N. w Rzeszowie


  Zbigniew Wawszczak
  FOLKLOR NA RZESZOWSKIEJ ANTENIE
  Folklor rzeszowski...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.