rabatka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rabat•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego