rabatka

Słownik języka polskiego PWN*

rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego