rabatka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rabat•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... naci marchwi i pietruszki oraz wysokimi, dorodnymi baldaszkami kopru. Przy rabatce z cyniami i aksamitkami stała śmieszna drewniana ławeczka, wykonana z...
  • ... i dalej, po drodze mijało się rzędy namiotów, otoczone równiutkimi rabatkami, czasem ułożone z kamyków emblematy, lew albo orzeł biały, proporczyki...
  • ... przyzakładowe wraz ze szpitalem, szkołą, sklepami. W podwórkach były klomby, rabatki, całości doglądał gospodarz domu - nazywany wówczas dozorcą. Brak toalet w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.