rabatka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rabat•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

rabata «wąska grządka kwiatowa»
• rabatowy • rabatka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... naci marchwi i pietruszki oraz wysokimi, dorodnymi baldaszkami kopru. Przy rabatce z cyniami i aksamitkami stała śmieszna drewniana ławeczka, wykonana z...
  • ... i dalej, po drodze mijało się rzędy namiotów, otoczone równiutkimi rabatkami, czasem ułożone z kamyków emblematy, lew albo orzeł biały, proporczyki...
  • ... przyzakładowe wraz ze szpitalem, szkołą, sklepami. W podwórkach były klomby, rabatki, całości doglądał gospodarz domu - nazywany wówczas dozorcą. Brak toalet w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego