radiacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

radiacja zob. promieniowanie
• radiacyjny • radiacyjnie
aktywacja radiacyjna «proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku sztucznych reakcji jądrowych»
chemia radiacyjna «dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego