radioelektryka

Wielki słownik ortograficzny PWN

radio•elek•tryka -yce, -ykę
radio•elek•tryk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN

radioelektryka «dział teleelektryki zajmujący się przekazywaniem na odległość sygnałów elektrycznych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych»
• radioelektryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego