radioizotopowy

Słownik języka polskiego PWN*

radioizotop «izotop danego pierwiastka ulegający samorzutnym przemianom jądrowym»
• radioizotopowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego