raznoczyniec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

raznoczyniec -yń•ca; -yń•cy, -yń•ców

Słownik języka polskiego PWN*

raznoczyniec «przedstawiciel postępowej inteligencji rosyjskiej na przełomie XVIII i XIX w.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego