ready made

Słownik języka polskiego PWN*

ready made [wym. redy mejd] «fabryczny przedmiot podniesiony do rangi sztuki przez artystę»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego