recenzja

Wielki słownik ortograficzny PWN

recen•zja -zji, -zję; -zji

Słownik języka polskiego PWN

recenzja «omówienie i ocena dzieła literackiego, spektaklu teatralnego, koncertu itp., zwykle publikowana w prasie»
• recenzyjny • recenzyjka • recenzent • recenzencki • recenzentka • recenzować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pytajnik po pytajniku?
7.01.2010
Redagowałem niedawno recenzję publikacji pod tytułem Are We East or West? (tytuł kończy się pytajnikiem). W piśmie, dla którego pracuję, tytuły zapisujemy kursywą, bez cudzysłowu. W recenzji jest zdanie: „Co możemy znaleźć w Are We East or West?”. Jak powinno wyglądać jego interpunkcyjne zakończenie? Pytajnik zapisany kursywą należy do tytułu, więc nie kończy samego zdania. Dwa pytajniki obok siebie wyglądają źle. Kropka też nie jest dobrym rozwiązaniem, skoro mamy tu wyraźne pytanie.
Kłaniam się
Co z kruszczykiem Greutera?
22.01.2019
Szanowni Państwo,
otrzymałem wczoraj recenzję tekstu o tematyce przyrodniczej, która wprawiła mnie w zdumienie. Recenzent poprawił sformułowania stwierdzono jesion pensylwański i znaleziono kruszczyk Greutera na (odpowiednio) stwierdzono jesiona pensylwańskiego i znaleziono kruszczyka Greutera. Proszę o informację, czy w języku polskim nazwy drzew i innych roślin należą do kategorii rzeczowników żywotnych czy nieżywotnych, i jakie końcówki przybiera ich biernik w liczbie pojedynczej.

Z pozdrowieniami
P.K.
Edypowy, nie Edypalny
4.12.2010
Jak powinien brzmieć przymiotnik od Edyp? W słowniku ortograficznym (i tylko tam) znalazłem jedynie słowo edypowy (i Edypowy), natomiast w dwóch recenzjach filmowych natrafiłem na takie zdania: w edypalnym motywie zabicia ojca i w tej edypalnej rozgrywce. Wydaje mi się, że ten drugi jest sztucznie utworzony i niepotrzebny, zapytuję jednak: czy potrzebne są dwa przymiotniki mające związek z Edypem, a jeśli tak, co należałoby określać mianem edypowy, a co edypalny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Tygodnika Podhalańskiego" z dn. 10 października 1999 r. ukazała się recenzja mapy gminy Kościelisko, wydanej przez nas latem br., podpisana przez...
  • ... wspólnego pokoju, na łamach "Kuriera Porannego" zaczęły ukazywać się jego recenzje literackie, coraz lepsze i o coraz solidniejszym podkładzie niewątpliwej erudycji...
  • ... wystawę w Budapeszcie, zwłaszcza jeżeli będzie miał po delhijskiej przychylne recenzje.
    - A czy mnie nie sprzedałby pan tego szaroniebieskiego pejzażu? - podniosła...

Encyklopedia PWN

recenzja
[łac.],
omówienie i ocena dzieła lit., nauk., przedstawienia teatr., filmu, wystawy itp.;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego