rehabilitacja

Słownik języka polskiego PWN*

rehabilitacja
1. «przywrócenie komuś lub czemuś dobrej opinii»
2. «przywrócenie praw utraconych na mocy wyroku sądowego»
3. «uznanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu o nim z rejestru karnego»
4. «uniewinnienie skazanej uprzednio osoby wskutek ujawnienia nieprawidłowości w procesie lub w wyniku wznowienia postępowania sądowego»
5. «przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone»

• rehabilitacyjny • rehabilitować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego