rozwinięty

Słownik języka polskiego PWN*

rozwinięty
1. «taki, który osiągnął odpowiedni stopień rozwoju fizycznego lub umysłowego»
2. «o kwiatach, pączkach: taki, który się rozwinął»
3. «dobrze ukształtowany; też: o częściach ciała, narządach: wydatny»
rozwinąćrozwijać
1. «rozprostować coś zwiniętego, złożonego»
2. «odwinąć coś zapakowanego»
3. «o roślinach: wykształcić liście, kwiaty; też o kwiatach, pączkach: rozchylić płatki»
4. «ukształtować w kimś jakąś cechę»
5. «rozszerzyć swoją działalność, rozbudować jakieś struktury»
6. «przedstawić coś dokładniej»
7. «ustawić w szyku wojskowym, na pewnej przestrzeni»
8. «rozpocząć atak na wroga»
zdanie rozwinięte jęz. «zdanie, w którym podmiot lub orzeczenie mają określenia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego