rutenizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

rutenizm -zmu, -zmie; -zmów

Słownik języka polskiego PWN

rutenizm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z któregoś z języków ruskich albo na nim wzorowane»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego