rzekotka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzekot•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

rzekotka «niewielka, jaskrawozielona żabka drzewna»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... łap zaopatrzone w liczne bruzdy i wzgórki działają jak przylgi rzekotki. W lesie służą do chodzenia po gładkich, śliskich liściach drzew...

Encyklopedia PWN

rzekotka karłowata, Hyla emeichi,
płaz bezogonowy z rodziny rzekotek;
rzekotka zielona, Hyla cinerea,
płaz bezogonowy z rodziny rzekotek;
rzekotki australijskie, Pelodryadinae,
podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego