saksofonistka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sakso•fonist•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

saksofon «instrument dęty w kształcie wygiętej fajkowato rury»
• saksofonowy • saksofonista • saksofonistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego