saldo

Słownik języka polskiego PWN*

saldo
1. «stan konta, różnica wynikająca z zestawienia sum przychodu i rozchodu»
2. «zestawienie wyników jakiejś działalności, uwzględniające zarówno sukcesy, jak i porażki»

• saldować
per saldo
1. «ogółem, w sumie»
2. «do wyrównania (jako reszta na koncie rachunkowym)»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego