samochwała

Wielki słownik ortograficzny PWN*

samo•chwała -wale, -wałę; -wały, -wał (a. -wałów – o grupie obejmującej mężczyzn) a. samochwał
samo•chwał -ała, -ale; -ały, -ałów a. samochwała

Słownik języka polskiego PWN*

samochwała, samochwał, samochwalca «osoba lubiąca się chwalić»
• samochwalczy • samochwalstwo

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego