spaniel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spaniel -la; -le, -li
co•cker-spaniel co•cker-spaniela; co•cker-spaniele, co•cker-spanieli
sprin•ger-spaniel sprin•ger-spaniela; sprin•ger-spaniele, sprin•ger-spanieli

Słownik języka polskiego PWN*

spaniel «pies myśliwski lub pokojowy o falistej sierści i zwisających uszach»
• spanielka
cocker-spaniel [wym. koker spaniel] «najmniejszy ze spanieli, zwykle o złocistorudej sierści»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego