sponsorat

Wielki słownik ortograficzny PWN

spon•sorat -atu, -acie a. sponsoring

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego