stracony

Słownik języka polskiego PWN*

stracony «taki, z którego nie będzie pożytku, na którego nie ma co liczyć»
stracenie «wykonanie wyroku śmierci»
stracić
1. «przestać coś mieć lub zostać bez kogoś»
2. «ponieść stratę materialną»
3. «nie wykorzystać czegoś, zmarnować coś»
4. «stać się mniej wartościowym z powodu jakichś niesprzyjających okoliczności»
5. «wykonać na kimś wyrok śmierci»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego