studio

Wielki słownik ortograficzny PWN

studio -dia, Ms. -diu a. -dio; -dia, -diów
Studio Buf•fo ndm: teatr Studio Buffo
Studio S-13 Studia S-13, Studiu S-13
studia -diów

Słownik języka polskiego PWN

studio
1. «pomieszczenie przeznaczone do realizacji audycji radiowych i telewizyjnych, nagrywania muzyki lub kręcenia filmów»
2. «pracownia malarza, rzeźbiarza lub fotografika»
3. «placówka zajmująca się działalnością artystyczną lub usługową w dziedzinie teatru, literatury, projektowania wnętrz itp.»
4. «niewielkie mieszkanie przeznaczone dla jednej osoby»

• studyjny
studia
1. «nauka na wyższej uczelni»
2. «badania naukowe nad jakimś zagadnieniem»
kierunek studiów «wydział wyższej uczelni zajmujący się daną nauką»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

studia bezpieczeństwa
29.06.2012
Szanowni Państwo,
czy tłumaczenie angielskiego terminu security studies jako studia bezpieczeństwa jest prawidłowe? Może jednak studia nad bezpieczeństwem, chociaż specjaliści z tej dziedziny posługują się w swoich publikacjach pierwszą wersją tłumaczenia.
Czekając na opinię, pozdrawiam serdecznie
Dorota Polewicz
studia wyższe i wyższa uczelnia
10.10.2006
Szanowni Państwo,
od wielu lat nurtuje mnie porpawność wyrażenia studia wyższe. Czy nie powinno mówić się uczelnia wyższa? Idziemy na studia (wyższe) czy studiować na uczelni wyższej? Proszę o komentarz.
Serdecznie dziękuje,
Marcin Marciniak
studia latynoamerykańskie czy latynoamerykanistyka?
12.10.2009
Moje pytanie dotyczy poprawnej nazwy kierunku studiów. Kulturoznawstwo, specjalność: studia latynoamerykańskie czy specjalność: latynoamerykanistyka? W tym samym instytucie działają studia kulturoznawcze pod nazwą specjalność: amerykanistyka.
Sprawa ta dotyczy również konferencji organizowanej przez instytut. Czy powinna się nazywać: Konferencja Latynoamerykańska, czy Konferencja Latynoamerykanistyczna?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Porzuciła go jednak z tej prostej przyczyny, że zrezygnował ze studiów wyższych. Jednak w kilka lat po wyjściu za mąż za...
 • ... za te studia...
  Mówiąc prawdę, to obojętny był mi kierunek
  studiów, bo ja chciałam nauką wypełnić lukę po Stefanie.
  Czy wypełniłam...
 • ... Pana wraz z osobą towarzyszącą na prezentację zdrowej żywności w "Studiu Zdrowia".
  Zaprezentujemy Państwu łatwy i skuteczny program zdrowego odżywiania, dzięki...

Encyklopedia PWN

magazyn płytowy i radiowy, miesięcznik wyd. od 1992 w Warszawie, od 1998 z płytą CD;
Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia i Telewizji,
placówka zał. 1957 przez J. Patkowskiego, służąca do realizowania utworów muzyki elektronicznej, ilustracji dźwiękowych do słuchowisk radiowych i telewizyjnych, do filmów i przedstawień teatr.;
pomieszczenie wraz z urządzeniami techn., stanowiące zasadniczą część zespołu studyjnego ośrodka telewizyjnego, w którym realizuje się program telewizyjny i przeprowadza próby;
zespół film., zał. 1981 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego