szamanizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

szamanizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

szamanizm «zespół wierzeń i praktyk religijnych opartych na animizmie i instytucji szamanów, występujący u niektórych ludów Azji oraz wśród Inuitów i Indian»
• szamanistyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... miała też możliwości przekonać się na własnej skórze, co znaczy szamanizm znanego wizażysty, czy ubrać się w strój z najnowszej paryskiej...
  • ... wykołowali Szamana, i wszczęli ożywioną rozmowę na tematy milsze niż szamanizm.
    Nowy gwizd z "rozmównicy" zgasił blask słońca. Na swoje: "Tak...
  • ... rozmaitych dróg i tworzono osobliwe kombinacje jogi, buddyzmu zen, ekologii, szamanizmu, magii i wiary w pozaziemskie cywilizacje. Zresztą już wtedy wśród...

Encyklopedia PWN

ekstatyczny kompleks wierzeń i praktyk w obrębie systemów rel., oparty na zinstytucjonalizowanych stanach transowych osiąganych przez przedstawicieli społeczności (szaman), których celem jest uzyskanie i podtrzymywanie kontaktów z niewidzialnym światem duchów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego