szambelan

Wielki słownik ortograficzny PWN

szam•belan -na, -nie; -nowie a. -ni, -nów

Słownik języka polskiego PWN

szambelan
1. «wysoki urzędnik na dworach europejskich pełniący dyżury przy królu i wprowadzający gości na pokoje; z czasem – godność tytularna; też: osoba nosząca ten tytuł»
2. daw. «starszy służący w bogatych domach»

• szambelański
szambelan papieski «tytuł honorowy nadawany przez papieża niektórym duchownym; też: osoba mająca ten tytuł»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego