szczypce

Wielki słownik ortograficzny PWN

szczyp•ce -piec a. -p•ców
szczyp•ka -p•ce, -p•kę; -pek

Słownik języka polskiego PWN

szczypce
1. «narzędzie ręczne zakończone dwiema zaciskającymi się szczękami, którymi się chwyta przedmioty»
2. «dwudzielny narząd chwytny niektórych zwierząt»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego