sztuki piękne

Wielki słownik ortograficzny PWN

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (skrót: TZSP)

Słownik języka polskiego PWN

sztuki piękne, plastyczne «architektura, rzeźba, malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne»

Porady językowe

odwrocie
12.09.2014
Rzeczownika rodzaju nijakiego odwrocie ('odwrotna strona') nie ma w słownikach i poradnikach językowych. Odwrót jako 'odwrotna strona' może występować tylko w wyrażeniu na odwrocie. Słownik wyraców obcych jako odwrotną stronę m.in. obrazu definiuje rewers, choć słownik sztuk pięknych jako obiekty, do których się on odnosi, wymienia tylko monety i medale. W publikacjach odwrocie jako 'odwrotna strona obrazu' występuje często, jest odmieniane przez przypadki, a redakcje przeciw temu nie protestują.
interpunkcja tzw. szeregów
5.10.2005
Czy przed każdym okoliczniekiem miejsca, jeśli następują po sobie, trzeba stawiać przecinek? A jeśli jest to powtórzony przyimek w: „Studiowal w Kielcach, w Akademi Sztuk Pięknych, w Katedrze Malarstwa, w Pracowni prof. X.”??
Dziękuję
Tomek Leder
na uczelni
22.01.2009
Studiuje się w czy na uczelni (uniwersytecie, politechnice, akademii, szkole)? Która forma jest poprawna? Jeśli obie są poprawne, która jest zalecana?
Moja uwaga: nie spotkałem się ze stwierdzeniem, że ktoś studiuje na Szkole Głównej Handlowej, ale że na SGH – owszem.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... salonie
  jesiennym i wiosennym oraz innych wystawach Żydowskiego Towarzystwa
  Krzewienia
  Sztuk Pięknych w latach 20. i 30. dwudziestolecia międzywojennego.
  W tych ostatnich...
 • ... Kultury w Krościenku odbędzie się wernisaż prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy.
  * Obchody 140-lecia szkoły na Olczy rozpoczną się...
 • ... na dostarczanie form wszelkim dziedzinom życia ludzkiego. Nie tylko filozofia, sztuki piękne, budownictwo, rodzina były zorganizowane według chrześcijańskich norm; również wojny, i...

Encyklopedia PWN

miesięcznik artyst.,
rozpowszechnione w XVIII w., funkcjonujące do dziś, tradycyjne określenie sztuk plastycznych.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP),
uczelnia artyst.; tradycje ASP sięgają pocz. XIX w.;
wyższe uczelnie artyst. kształcące w zakresie m.in.: malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku;
uczelnia artystystyczna;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego