taborowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

tabor
1. «większa grupa Cyganów podróżujących wozami konnymi; też: wozy tych osób zgromadzone na postoju»
2. «ogół środków transportowych»
3. «zespół środków transportowych wiozących zaopatrzenie dla wojska»
4. «obóz warowny z połączonych wozów, ustawionych w kilka rzędów, stosowany w działaniach wojennych od starożytności do XVIII w.»

• taborowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a chętnych było dużo.
    W dworskiej stajni stały oficerskie i
    taborowe konie, którymi rządził niemłody już wachmistrz, świetny kawalerzysta.
    Każdego ranka...
  • ... na podoficera mundurowego plut. mar. Alfred Witt, a na podoficera taborowego sierż. sztab. mar. Władysław Balczyński. Pierwszym dowódcą półkompanii (1]2...
  • ... przewozowych oraz koniecznością utrzymywania dla potrzeb tych szczytów kosztownych rezerw taborowych i kadrowych. Nie zawsze jest to możliwe bez subwencjonowania przedsiębiorstw...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego