talk-show

Wielki słownik ortograficzny PWN

talk-show ndm

Słownik języka polskiego PWN

talk-show [wym. tokszoł] «program telewizyjny lub radiowy z udziałem publiczności, w którym dziennikarze prowadzą swobodne, nieformalne rozmowy z zaproszonymi gośćmi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego