tokarka kopiarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

tokar•ka kopiar•ka tokar•ce kopiar•ce, tokar•kę kopiar•kę; tokarek kopiarek

Encyklopedia PWN

obrabiarka skrawająca z urządzeniem kopiującym — do obróbki przedmiotów kształtowanych wg wzornika.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego