tradycjonalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

trady•cjonalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

tradycjonalista
1. «osoba preferująca znane od dawna rozwiązania lub zachowania»
2. «osoba o poglądach tradycjonalistycznych»

• tradycjonalistka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego