ubecki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubec•ki (od: UB – Urząd Bezpieczeństwa); -c•cy

Słownik języka polskiego PWN*

ubecja pogard. «o aparacie bezpieczeństwa w PRL»
• ubecki • ubek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego