upowszechniać

Słownik języka polskiego PWN*

upowszechnićupowszechniać «uczynić coś popularnym, ogólnie stosowanym»
upowszechnić sięupowszechniać się «stać się popularnym, ogólnie stosowanym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego