krzewić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krzewić -ewię, -ewią; -ew, -ew•cie
krzew -wu, -wie; -wów

Słownik języka polskiego PWN*

krzewić «rozpowszechniać coś»
• krzewiciel • krzewicielka
krzewić się
1. «o krzewach, roślinach: rozrastać się bujnie»
2. «rozpowszechniać się»
krzew «roślina drzewiasta rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów, przeważnie przy ziemi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego