uraza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

uraza -zie, -zę; uraz
uraz -zu, -zie; -zów

Słownik języka polskiego PWN*

uraza «żal do kogoś z jakiegoś powodu»
uraz
1. «uszkodzenie tkanek lub narządów wskutek miejscowego lub ogólnego działania jakiegoś czynnika zewnętrznego»
2. «zespół wyobrażeń występujący w podświadomości człowieka przez dłuższy czas, zwłaszcza w następstwie przykrych i ciężkich przeżyć»

• urazowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego