utylizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

utyliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

utylizacja «wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu»
• utylizacyjny • utylizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

defekować
21.06.2007
Witam,
chciałabym zapytać, czy istnieją takie słowa, jak defekować i defekowanie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w urządzeniach sanitarnych, metody zarządzania i utrzymywania toalet publicznych, sposoby utylizacji odchodów, związek między stanem toalet a rozwojem turystyki.
    Nie przypadkiem...
  • ... psów, 50 martwych na koszt miasta zostało przewiezionych do zakładu utylizacji. To są poważne kwoty. Najlepiej byłoby, żeby znalazły się jeszcze...

Encyklopedia PWN

utylizacja
[łac. utilis ‘użyteczny’, ‘przydatny’],
wykorzystanie surowców odpadowych lub takich, które straciły wartość użytkową, jako surowców do dalszej produkcji, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego