utylizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

utyliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

utylizacja «wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu»
• utylizacyjny • utylizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego