vipowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

vipow•ski (od: VIP); -scy a. VIP-owski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego