votum

Słownik języka polskiego PWN*

votum zob. wotum.
wotum, votum
1. «symboliczny przedmiot wieszany na ołtarzu, świętym obrazie lub posągu religijnym w intencji błagalnej lub dziękczynnej»
2. daw. «uroczyste zobowiązanie»
3. daw. «głos w wyborach»

• wotywny
votum separatum
1. «wniosek uczestnika narady odmienny od uchwały większości»
2. «w sądownictwie: zaznaczone na wyroku odmienne zdanie członka kompletu sądzącego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego