wagonokilometr

Wielki słownik ortograficzny PWN

wagono•kilo•metr -ra, -rze; -ry, -rów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego