walidacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

walida•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

walidacja «ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

walidacja i walidowanie
7.03.2002
Czy z faktu, że istnieje w polszczyźnie wyraz walidacja, należy wyciągnąć wniosek, iż należy także zaakceptować czasownik walidować i utworzony od niego imiesłów zwalidowany? W języku angielskim takie wyrazy pochodne występują i prawdopodobnie pod jego wpływem w różnych tekstach możemy się zetknąć np. ze zwalidowaną metodą. Czy nie poprawniej mówić jednak o metodzie zatwierdzonej?

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego