wasze

Słownik języka polskiego PWN*

wacha pot. «benzyna»
wasi «osoby, z którymi nasi rozmówcy czują więź opartą na przynależności do tej samej grupy»
wasz
1. «zaimek oznaczający, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, którego dotyczy, należy lub odnosi się do grupy, w skład której wchodzi osoba, do której zwraca się mówiący»
2. «zaimek dotyczący osób lub przedmiotów, które ta grupa osób wybiera z pewnego zbioru, uznając je za najlepsze pod jakimś względem, np. Chodźmy do tej waszej kawiarenki.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego