wewnątrz

Słownik języka polskiego PWN*

wewnątrz- «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na występowanie albo odbywanie się czegoś we wnętrzu lub obrębie tego, co określa drugi człon złożenia»
wewnątrz I «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa w zdaniu, znajduje się lub odbywa w granicach zamkniętej przestrzeni lub w obrębie jakiejś grupy»
wewnątrz II
1. «w granicach zamkniętej przestrzeni lub w obrębie jakiejś grupy»
2. «w psychice człowieka»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego