wiejski

Słownik języka polskiego PWN*

wieś
1. «miejscowość zamieszkała przez ludzi, którzy trudnią się pracą na roli»
2. «mieszkańcy takiej miejscowości»
3. «tereny pozamiejskie, rolnicze, letniskowe»
4. «ludzie trudniący się pracą na roli»

• wiejski • wiejskość
po wiejsku «według zwyczajów panujących na wsi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego