wojaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wojacz•ka -cz•ce, -cz•kę
Wojaczek: Rafał Wojaczek, Wojacz•ka, z Wojacz•kiem, o Wojacz•ku

Słownik języka polskiego PWN*

wojaczka pot. «branie udziału w wojnie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego