wróg klasowy

Słownik języka polskiego PWN

wróg klasowy, wróg ludu «według teorii marksistowskiej: człowiek należący do klasy antagonistycznej względem proletariatu»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... biało-Polaków.

  W 1920 r. bolszewicki lud pracujący miał jednego
  wroga klasowego w dwóch postaciach: zewnętrznego - "Jaśnie wielmożną Polskę", oraz wewnętrznego - białogwardzistów...
 • ... wielmożną Polskę", oraz wewnętrznego - białogwardzistów. Lud pracujący jednoczył się przeciwko wrogowi klasowemu. Różnice narodowe odchodziły w przeszłość. Majakowski jeden ze swoich słynnych...
 • ... Piętno"

  Las rąk: fabryka za fabryką załogi głosują za likwidacją
  wrogów klasowych, kontrrewolucjonistów, dywersantów ideologicznych.
  Sowiety, lata 30.
  Kilkanaście metrów dalej, w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego