wulgaryzować

Wielki słownik ortograficzny PWN

wul•garyzować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

wulgaryzacja
1. «nadawanie czemuś lub nabieranie przez coś cech wulgarnych»
2. «zniekształcanie teorii lub zagadnienia przez ich zbytnie spłycanie i upraszczanie»

• wulgaryzator • wulgaryzatorski • wulgaryzować • wulgaryzować się

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wtedy, jest tym pięknem, natomiast często jest to tak przeraźliwie wulgaryzowane, oczywiście, w znakomitej większej części mężczyznom to się bardzo podoba...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego