wulgaryzować

Słownik języka polskiego PWN*

wulgaryzacja
1. «nadawanie czemuś lub nabieranie przez coś cech wulgarnych»
2. «zniekształcanie teorii lub zagadnienia przez ich zbytnie spłycanie i upraszczanie»

• wulgaryzator • wulgaryzatorski • wulgaryzować • wulgaryzować się
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego