wydawnictwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

wydaw•nic•two -twie; -tw (skrót: wyd.): wydawnictwo naukowe, ale: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydaw•nic•twa Artystycz•ne i Fil•mowe Wydaw•nictw Artystycz•nych i Fil•mowych (skrót: WAiF)

Słownik języka polskiego PWN

wydawnictwo
1. «przedsiębiorstwo przygotowujące publikację tekstu autora, organizujące proces wydawniczy»
2. «książka lub czasopismo wydane drukiem»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
wydawnictwo niesamoistne «wydawnictwo wchodzące w skład innego wydawnictwa i połączone z nim wspólną kartą tytułową lub numeracją stron»
wydawnictwo samoistne «wydawnictwo odrębne, o własnej karcie tytułowej i paginacji»
wydawnictwo zbiorowe «wydawnictwo złożone z tomów podzielonych na zeszyty»
wydawnictwo zwarte «wydawnictwo ukazujące się jednokrotnie jako skończona całość»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Tytuły wydawnictw seryjnych i wielotomowych
11.05.2016
Szanowni Państwo,
proszę o rozwiązanie problemu pisowni „Polskiego słownika biograficznego”. Ponieważ jest to wydawnictwo wielotomowe, a nie seria, wydaje się, że należałoby wielką literą zapisać tylko pierwszy człon nazwy. Bardzo często spotyka się jednak zapis „Polski Słownik Biograficzny”, który moim zdaniem wynika z zasugerowania się rozwinięciem często stosowanego skrótowca PSB.
Jak więc jest z tym słownikiem i podobnymi mu nazwami?

KB
nazwy wydawców w bibliografii
16.05.2013
Czy podając w przypisie lub bibliografii w pracy dyplomowej nazwy wydawnictw, należy ujednolicać zapis tych nazw, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy należy np. przyjąć pisownię zastosowaną w powoływanej publikacji? Ale i tu nie będzie konsekwencji. Czasami nazwy są zapisane z użyciem wielkich liter, czasami w cudzysłowie, a innym razem bez żadnych znaków, por. Wydawnictwo Naukowe BRANT, Wydawnictwo „Śląsk”, Wydawnictwo Naukowe Impuls.
Joanna Białas
Michaił czy Michał Bułhakow
12.03.2002
"Słownik nazw własnych” J. Grzeni oraz „Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego podają, kiedy polszczymy imię osoby narodowości innej niż polska. Zgodnie z tymi zasadami w obydwu wymienionych źródłach w części słownikowej można znaleźć Michaiła Bułhakowa. Tymczasem Bułhakow pojawił się jako Michał (spolszczony) w książkach wydanych przez: Czytelnika, Ossolineum, PIW, Znak, Wydawnictwo Dolnośląskie, Luk, MUZĘ SA i jeszcze kilka innych, mniej znanych. Nie są to oczywiście wszystkie przypadki, a i wydawnictwa nie muszą być jakoś szczególnie przywiązane do danej formy. To samo Wydawnictwo Dolnośląskie, które wydało „Mistrza i Małgorzatę” Michała, dziś wydaje książkę o Michaile. Niemniej na mój osąd forma Michał jest częstsza, co dodatkowo mogę podeprzeć wyliczeniami z mojej półki: 14 książek Michała (albo o Michale), i tylko jedna Michaiła.
Wspomniałem na początku o zasadach polszczenia imienia – pisownia Michał mogłaby nie być z nimi sprzeczna, jeśliby zaliczyć Bułhakowa do grona wybranych przypadków, jedną z zasad jest bowiem szczególne traktowanie wybranych osób. Może źródła poprawnościowe również powinny Bułhakowa do nich zaliczyć?
J.B.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... za czarnym stołem, woźny porządkujący z namaszczeniem zeszyty jakichś watykańskich wydawnictw. Poza tym kilka czarnych foteli, twardych, bez obicia. Ściany nagie...
 • ... kopie (do nabycia), czynne powielacze i sitodruki dla amatorów "zakazanych" wydawnictw, filmy, wirtualne potyczki z ZOMO i wizyty w "internacie". Takie...
 • ... pieniądze niż w sklepach o pomieszczeniach niearomatyzowanych.  Człowiek "Przekroju"

  Rozgrywanie
  wydawnictwa
  Andrzej Kosowski grał na oboju w Capelli Cracoviensis oraz koncertował...

Encyklopedia PWN

instytucja organizująca proces wydawniczy.
Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna (WN PWN),
wydawnictwo zał. 1951 w Warszawie pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN, od 1991 pod obecną nazwą);
Wydawnictwo Literackie Spółka z o.o. (WL),
wydawnictwo zał. 1953 w Krakowie;
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!